W czwartek 27 października br. uczniowie klasy 3 LOE odbyli wycieczkę dydaktyczną do Rzeszowa w trakcie której odwiedzili na wstępie jednostkę ratowniczo-gaśniczą nr 1 Państwowej Straży Pożarnej zapoznając się z jej wyposażeniem oraz specyfiką pełnionej przez strażaków służby.

Następnym punktem wycieczki była wizyta w Centrum Powiadamiania Ratunkowego obsługującym zgłoszenia na numer alarmowy 112 oraz 997 i 998. W jej trakcie uczniowie na żywo mogli obserwować pracę operatorów przyjmujących zgłoszenia alarmowe i podejmowane przez nich działania polegające na przekazywaniu zebranych informacji właściwym służbom ratowniczym.

Bardzo podobny charakter miała wizyta w Zintegrowanej Dyspozytorni Medycznej, obsługującej zgłoszenia alarmowe na nr 999 i zarządzającej pracą prawie stu karetek pogotowia ratunkowego na obszarze całego województwa podkarpackiego.

Dopełnieniem tego punktu wycieczki było bardzo ciekawe spotkanie z dyżurującym zespołem karetki pogotowia w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Po długim i wyczerpującym programie wycieczki na wszystkich jej uczestników czekała oczywiście zgodnie z tradycją ze swoim bogatym menu restauracja McDonald’s.