Szkoła Muzyczna I stopnia w Zespole Szkół Publicznych

w Rymanowie

 

 

Sekretariat:

Adres: ul. SzkolSna 2, 38-480 Rymanów                                                                                                

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w-ce dyrektor ds. Szkoły Muzycznej: mgr Dariusz Krzok     tel. 602 871 454
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Witamy Państwa na stronie Szkoły Muzycznej I stopnia w ZSP w Rymanowie. 

Szkoła Muzyczna I st. w Rymanowie jest publiczną szkołą artystyczną, co oznacza, że nauka w niej jest bezpłatna.  

Organ prowadzący - Gmina  Rymanów.

Nadzór merytoryczny - Centrum Edukacji Artystycznej http://www.cea.art.pl  (podlega Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Szkoła Muzyczna I st. została powołana Uchwałą Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 22 marca 2013 r., działa od 1 września 2013 roku, dzięki temu uzdolnione dzieci i młodzież z terenu gminy mają szansę na profesjonalną edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej. Siedziba szkoły znajduje się w budynku LO, Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie, przy ulicy Szkolnej 2.

W Szkole Muzycznej I st. pracuje obecnie 25 pedagogów. Są nimi wyłącznie artyści muzycy, doskonali instrumentaliści i teoretycy – absolwenci Akademii Muzycznych, pasjonaci, mający na swoim koncie szereg pedagogicznych sukcesów.

OFERTA

Nauczanie w szkole odbywa się w kilku systemach.
Stopień I ( podstawowy) składa się z dwóch cykli:

  • sześcioletni (dziecięcy) dla dzieci od 6 do 8 lat
  • czteroletni (młodzieżowy) dla uczniów w wieku 9 – 16 lat.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Rymanowie zapewnia podstawowe wykształcenie muzyczne  w zakresie gry na fortepianie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, akordeonie, gitarze, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce, sakshornie, puzonie oraz podstaw teorii muzyki. 

Zajęcia w Szkole Muzycznej I stopnia w Rymanowie odbywają się w godzinach popołudniowych. Nauczanie jest zgodne z podstawą programową zawartą w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1637)

Głównym celem jest nauczanie gry na instrumentach, rozwijanie uzdolnień muzycznych oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej. Program nauki gry dostosowano do wieku, predyspozycji i zdolności ucznia.

Nauka gry na instrumencie opiera się na relacji mistrz-uczeń. Dzieci odkrywają pierwsze tajniki zawodu muzyka, uczą się podstaw gry, stopniowo poznają nowe techniki wykonawcze oraz uczą się interpretacji utworów. Szkoła Muzyczna przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki poprzez indywidualne kształcenie w zakresie gry na wybranych instrumentach. Placówka wyróżnia się dużą aktywnością koncertową i działalnością artystyczną w środowisku lokalnym.

Szkoła oferuje:
- indywidualną opiekę nad uczniem,
- wspaniałą, życzliwą atmosferę,
- wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
- prowadzenie zajęć zgodnie z wymogami MKiDN,
- przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki w szkołach muzycznych II st.,
- organizowanie koncertów, popisów, prezentacji osiągnięć uczniów,
- uczestniczenie w przesłuchaniach, festiwalach i konkursach,
- organizowanie i uczestniczenie w seminariach z udziałem wybitnych muzyków z kraju i zagranicy,
- współdziałanie z samorządem lokalnym,
- współpracę z innymi szkołami muzycznymi w kraju,
- współpracę z instytucjami na terenie miasta, organizowanie wspólnych imprez.

Dlaczego warto posłać swoje dziecko do szkoły muzycznej?

Nauka w szkole muzycznej to przywilej (liczba miejsc ograniczona), ale także zobowiązanie, które przyjmują na siebie zarówno uczniowie jak i ich rodzice. Liczne badania naukowe dowodzą, że kontakt dziecka z muzyką stanowi niezwykły wkład w jego rozwój intelektualny i fizyczny. Właśnie dlatego dzieci uczęszczające do szkół muzycznych z reguły poprawiają wyniki także w innych, nieartystycznych przedmiotach. Uczą się dyscypliny, umiejętności organizowania czasu, lepiej radzą sobie ze stresem czy tremą, oswajają się z publicznymi występami. Edukacja muzyczna stymuluje rozwój umiejętności interpersonalnych, tak poszukiwanych na rynku pracy.