Lista osób przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie na rok szkolny 2024/25 znajduje się poniżej (kliknięcie w obrazek).

Każda z osób przyjętych odnajdzie się pod symbolem, na który składają się:

pierwsze trzy litery nazwiska i ostatnie trzy cyfry Numeru Pesel

 Wyjaśnień udziela sekretariat szkoły pod numerem 789 128 895

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w RYMANOWIE na rok szkolny 2024/2025 dostępny jest poniżej:

Szkolny zestaw podręczników

Maturzystom Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie gratulujemy wysokich wyników z Egzaminu Maturalnego.
 
Jesteśmy z Was bardzo dumni.
 
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

22 czerwca 2024 roku, w hotelu Diament w Zabrzu, odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 40- lecia działalności Polskiego Związku Biathlonu. Podczas uroczystości zostały wręczone odznaki Ministra Sportu i Turystyki „Za Zasługi dla Sportu”. Złotą odznakę, za wkład na rzecz sportu, a w szczególności biathlonu, otrzymał druh Kazimierz Cetnarski

Od dziś rozpoczyna prace KOMISJA REKRUTACYJNA w naszym LO

Czekamy na Was w sali 211 w godzinach:

- w dni tygodnia od 8 do 16

- w soboty od 9 do 15

Zapraszamy, możecie zobaczyć szkołę i porozmawiać z nauczycielami :)

Zakończył się szczęśliwie kolejny rok szkolny, który obfitował w mnóstwo cudownych działań i sukcesów Państwa Dzieci. Wiele z nich mogło się zdarzyć dzięki nieocenionej współpracy i pomocy ze strony Rodziców. Za to wsparcie, życzliwość i pomoc w ciągu całego roku szkolnego serdecznie dziękujemy Pani Przewodniczącej Katarzynie Rajchel i wszystkim wspierającym nas Rodzicom.

Wdzięczna Dyrekcja Szkoły