Internat

 

Internat w Rymanowie jest placówką opiekuńczo-wychowawczą przeznaczoną dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie. Zapewniamy naszym podopiecznym całodobową opiekę i odpowiednie możliwości do realizacji kształcenia. Dążymy do stworzenia odpowiednich warunków zapewniających wychowankom rozwój różnorodnych umiejętności i zainteresowań. Życie w internacie to mały, kontrolowany krok w dorosłość i samodzielność, połączony z opieką wychowawców i młodzieńczą radością z przebywania w gronie rówieśników, gdzie samemu jednak trzeba zatroszczyć się o sprawy codzienne, takie jak: organizacja czasu, sprzątanie, pranie oraz panowanie nad codziennymi wydatkami. Internat mieści się w gmachu szkoły oraz w sąsiadującym z nim budynku strzelnicy.

 

Do dyspozycji naszych wychowanków oddajemy:

 

- pokoje 3-4 osobowe dla uczniów klas starszych,

- pokoje 4-8 osobowe dla uczniów klas młodszych,

- stołówkę szkolną, aneksy kuchenne,

- sale lekcyjne do indywidualnej nauki,

- świetlicę wyposażoną w telewizor i komputery,

- atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego,

- wewnętrzny i zewnętrzny monitoring budynku,

- obiekty sportowo-rekreacyjne (sala gimnastyczna, siłownia, kompleks boisk sportowych Orlik).

 

Więcej Informacji

 

Internat czynny jest w okresie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych od godziny 17:00 w niedzielę do godziny 18:00 w piątek. Podczas weekendów, ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych placówka jest nieczynna.

Opiekę nad wychowankami sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która realizując działania wychowawcze dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, stwarza im jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju osobistego, a także motywuje ich do podejmowania różnego rodzaju inicjatyw i aktywności. Mieszkańcy internatu mają możliwość korzystania z wielu form zajęć pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły.

Ponadto młodzież ma do dyspozycji stół bilardowy, piłkarzyki, kręgle skandynawskie, gry planszowe, oraz duży telewizor z łączem internetowym.

 

Płatności

 

Opłata za zakwaterowanie w internacie w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 50 zł / miesiąc. Kwotę należy wpłacać w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Numer konta podany jest w umowie.

Kwaterując się każdy mieszkaniec internatu zobowiązany jest wpłacić 100zł na fundusz remontowy internatu. Wpłata na fundusz internatu pobrana będzie w dniu zakwaterowania, jest bezzwrotna i dotyczy jednego roku szkolnego.

 

Kontakt

 

KONTAKT

Adres:

Internat przy ZSP w Rymanowie

Ul. Szkolna 2

38-480 Rymanów

 

Kontakt telefoniczny:

Sekretariat szkolny 13 43 55 020,

Internat w budynku szkoły 790660277

Internat w budynku strzelnicy 790660469

 

Kliknij w zdjęcia aby przejść do galerii -->