Rada Rodziców - Rymanów

Rada Rodziców dysponując środkami finansowymi gromadzonymi na Funduszu Muzycznym, wspomaga działalność szkoły we wszystkich możliwych aspektach w szczególności organizację warsztatów, lekcji mistrzowskich, kursów, konkursów, koncertów, wyjazdów integracyjnych, wycieczek szkolnych itp.
Zbiera środki finansowe, przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych (nut, stroików, instrumentów), na nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, na utrzymanie na odpowiednim poziomie bazy instrumentalnej (strojenie fortepianów i pianin) oraz dofinansowuje wyjazdy na konkursy włącznie z opłatami wpisowego.

Wysokość wpłat na Fundusz Muzyczny wynosi - 25 zł miesięcznie od każdego ucznia (drugie dziecko z rodziny – połowę kwoty, trzecie i kolejne – bez opłat)

Przypominamy, że rodzice uczniów korzystających z wypożyczonych instrumentów zobowiązani są uiścić dodatkowo opłatę w wysokości 10 zł za każdy miesiąc korzystania z instrumentu.

Prosimy wpłacać na:
RADA RODZICÓW
przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie
ul. Szkolna 2, 38-480 Rymanów

Nr konta:
28 8636 0005 3001 0004 8103 0002
W tytule:
Imię Nazwisko ucznia, klasa, Szkoła Muzyczna