Uczniowie dostają podręczniki szkolne na dany rok z biblioteki szkolnej.