Wykaz pracowników Zespółu Szkół Publicznych w Rymanowie 
 w roku szkolnym 2023/2024
Lp. Nazwisko i imię pracownika: Stanowisko Kwalifikacje Typ szkoły
1 Suwała Szczechowska Beata Dyrektor historia, wos LO
2 Nadziakiewicz Elżbieta Wicedyrektor geografia LO
3 Kilar Wojciech Wicedyrektor informatyka, autocad LO
4 Krzok Dariusz Wicedyrektor ds. Szkoły Muzycznej flet SM
5 Balik Irena Nauczyciel j. włoski, wychowawca internatu LO
6 Barć Konrad Nauczyciel muzyka SP, LO
7 Barzyk Agata Nauczyciel zajęcia rewalidacyjne LO
8 Biel Bartosz Nauczyciel zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel współorganizujący kształcenie SP
9 Buczek Krzysztof Nauczyciel historia, wos LO
10 Cetnarska Czyż Izabela Nauczyciel w-f LO
11 Cetnarski Kazimierz Nauczyciel zajęcia sportowe, musztra LO
12 Czado Maciej Nauczyciel wychowawca internatu, fotografika LO
13 Dąbrowska Renata Nauczyciel edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy szkolnej SP
14 Drabik Rafał Nauczyciel wychowawca internatu LO
15 Dracz Marta Nauczyciel bibliotekarz bibliotekarz SP, LO
16 Fiejdasz Kinga Nauczyciel j. angielski SP, LO
17 Fil Aneta Nauczyciel matematyka LO
18 Fil Piotr Nauczyciel religia LO
19 Garncarczyk Magdalena Nauczyciel j. angielski SP
20 Gonet Katarzyna Nauczyciel j. hiszpański LO
21 Góra-Rygiel Dominika Nauczyciel j. polski LO
22 Górowska Ewelina Nauczyciel j. polski LO
23 Habrat Agnieszka Nauczyciel matematyka SP
24 Habrat Arkadiusz Nauczyciel wychowawca internatu LO
25 Hanus Marta Nauczyciel religia SP
26 Hanus Marta Katarzyna Nauczyciel j. angielski LO
27 Huta Lilianna Nauczyciel wdżr SP, LO
28 Józefczyk Stanisław Nauczyciel fizyka LO
29 Kenar – Szul Anna Nauczyciel j. angielski SP, LO
30 Kielar Marcin Nauczyciel fizyka LO
31 Kijowska Małgorzata Nauczyciel j. polski LO
32 Kilar Alicja Nauczyciel wychowawca internatu LO
33 Kilar Justyna Pedagog pedagog specjalny, zajęcia rewalidacyjne SP, LO
34 Kilar Paulina Nauczyciel biologia LO
35 Kobiałka Wiktoria Nauczyciel wychowanie przedszkolne, wychowawca świetlicy szkolnej OP, SP
36 Kościńska Agata Nauczyciel Nauczanie wczesnoszkolne, wychowawca w świetlicy szkolnej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne SP
37 Kowalczyk Piotr Nauczyciel matematyka LO
38 Król Magdalena Nauczyciel bibliotekarz bibliotekarz SP, LO
39 Krukar Wiesław Nauczyciel wychowawca internatu LO
40 Krukar Wojciech Nauczyciel geografia LO
41 Krupa Joanna Nauczyciel Nauczanie wczesnoszkolne, wychowawca w świetlicy szkolnej SP
42 Kucharska Dominika Nauczyciel  wychowawca w świetlicy szkolnej SP
43 Kurdziel Kamila Nauczyciel j. francuski LO
44 Kustroń Bogdan Nauczyciel w-f SP, LO
45 Kuśnierczak Anna Nauczyciel nauczyciel współorganizujący kształcenie SP
46 Kwiatkowska Grażyna Nauczyciel j. kwiatkowska SP
47 Lipińska Smoleń Klaudyna Nauczyciel Nauczanie wczesnoszkolne, wychowawca w świetlicy szkolnej SP
48 Litarowicz Krzysztof Nauczyciel w-f SP, LO
49 Michalak Małgorzata Nauczyciel j. rosyjski LO
50 Mikoś Joanna Nauczyciel nauczanie wczesnoszkolne, j. polski SP
51 Miszczyk Beata Nauczyciel j. polski SP
52 Mroczyński-Szmaj Łukasz Nauczyciel wos SP, LO
53 Mrozek Wojciech Nauczyciel j. angielski LO
54 Niemczyk Ewa Kinga Nauczyciel Nauczanie wczesnoszkolne, wychowawca w świetlicy szkolnej SP
55 Niemczyk Urszula Nauczyciel matematyka SP
56 Pawłucka – Górecka Kamila Nauczyciel plastyka, wychowawca światlicy szkolnej SP
57 Pelczar Urszula Nauczyciel historia LO
58 Pelczar Zygmunt Nauczyciel historia, hit LO
59 Penar Lesław Nauczyciel pierwsza pomoc LO
60 Penar Stanisław Nauczyciel historia, wos SP, LO
61 Penar-Smerecka Anna Nauczyciel wychowawca świetlicy szkolnej SP
62 Piech-Bolanowska Monika Nauczyciel j. polski SP
63 Pigoń Jadwiga Nauczyciel j. polski SP
64 Piotrowska Magdalena Nauczyciel j. niemiecki SP, LO
65 Piwowar Katarzyna Nauczyciel j. hiszpański SP, LO
66 Pojnar Anna Nauczyciel technika, doradztwo zawodowe, biznes i zarządzanie, podstawy przedsiębiorczości  SP, LO
67 Polasz Grzegorz Nauczyciel religia LO
68 Prugar Ewelina Nauczyciel nauczyciel współorganizujący kształcenie SP
69 Przybyła Robert Nauczyciel edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja wojskowa, strzelectwo SP, LO
70 Puchyrska-Urbanek Justyna Psycholog psycholog SP, LO
71 Rajchel Bogdan Nauczyciel w-f, sztuki walki, zajęcia sprawnościowe SP, LO
72 Raus Maciej Nauczyciel szachy, wychowawca światlicy szkolnej SP
73 Rozenbajgier Anita Nauczyciel j. niemiecki, j. angielski, wychowawca internatu szkolnego SP, LO
74 Ryglewicz Zuzanna Psycholog psycholog SP, LO
75 Serafin Lidia Nauczyciel geografia, przyroda, wychowawca internatu szkolnego SP, LO
76 Smerecka Małgorzata Nauczyciel edukacja przedszkolna, wychowawca świetlicy szkolnej OP, SP
77 Smerecka Urszula Nauczyciel biologia, geografia SP, LO
78 Sobieraj Joanna Nauczyciel chemia LO
79 Sokołowski Marek Nauczyciel wychowawca internatu szkolnego LO
80 Sołtysik Artur Nauczyciel w-f LO
81 Stefańska Marta Nauczyciel j. angielski, zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel współorganizujący kształcenie SP, LO
82 Szczambura Elżbieta Nauczyciel zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel współorganizujący kształcenie SP, LO
83 Szczepek Andrzej Nauczyciel religia SP, LO
84 Szczurek Wiesław Nauczyciel informatyka SP
85 Szepieniec Kamil Nauczyciel w-f, koszykówka SP
86 Szepieniec Marzena Nauczyciel w-f, wychowawca światlicy szkolnej SP
87 Śliwka Anna Nauczyciel j. angielski LO
88 Tomkiewicz Jan Nauczyciel technika, wychowawca internatu, nauczyciel współorganizujący kształcenie SP, LO
89 Trygar Barbara Nauczyciel j. polski SP
90 Urbanek Grzegorz Nauczyciel matematyka LO
91 Walciszek Małgorzata Nauczyciel chemia SP, LO
92 Walczak - Fabisz Agnieszka Nauczyciel biologia, chemia SP, LO
93 Wątor Kamil Nauczyciel j. polski SP, LO
94 Wilusz Erwina Nauczyciel wychowawca świetlicy szkolnej SP
95 Włodyka Tomasz Nauczyciel informatyka LO
96 Wojtowicz Jakub Nauczyciel informatyka SP, LO
97 Woźniak Dorota Nauczyciel matematyka SP
98 Ziemiańska Urszula Nauczyciel nauczanie wczesnoszkolne, wychowawca światlicy szkolnej SP