Prosimy rodziców, którzy wyrażają chęć aby dziecko uczęszczało na świetlicę szkolną o wydrukowanie, uzupełnienie poniższych dokumentów w celu zapisania dziecka na świetlicę szkolną. 

Karta Zapisu Dziecka na Świetlicę, Oświadczenia, Regulamin Świetlicy