1.      

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

2.      

 

Organizacyjne spotkanie

z rodzicami

15 wrzesień 2023 r.(piątek)

3.      

Wszystkich Świętych

(dzień wolny)

1 listopada 2023 r. (środa)

4.      

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla LO

2-3 listopada 2023 r. (2 dni czw. piąt.)

5.      

 

Informacyjne spotkanie

z rodzicami

17 listopada 2023 r. (piątek)

6.      

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2023 r.

7.      

 

2 styczeń 2024 r. (wtorek) dzień wolny dla uczniów ZSP

8.      

Zakończenie I półrocza

·         19 styczeń 2024 r. 

9.      

Konferencja klasyfikacyjna

·         24 styczeń 2024 r. (środa)

10.  

Śródroczne spotkania z rodzicami

·         26 styczeń 2024 r. (piątek)

11.  

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2024 r.: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

12.  

Spotkania z rodzicami klas czwartych LO

·         22 marca 2024 r.

13.  

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

 

 

14.  

Dzień Otwarty LO

18 kwietnia 2024 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

15.  

Wystawienie ocen dla uczniów klas czwartych LO

19 kwietnia 2024 r.

16.  

Konferencja klasyfikacyjna klas czwartych LO

22 kwietnia 2024 r.

17.  

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach czwartych LO

26 kwietnia 2024 r.

 

 

18.  

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów ZSP

2 maja 2024 r.

19.  

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów LO

6 – 10 maja 2024 r. (5 dni)

20.  

Egzamin maturalny

Egzaminy ustne – 11-25 maja 2024 r.

 

Egzaminy pisemne – 7-24 maja 2024 r.:

 

-         7 maja (wtorek) – język polski p.p.

-         8 maja (środa) – matematyka p.p.

-         9 maja (czwartek) – j. angielski p.p.

 

Wyniki EM – 9 lipca 2024 r.

 

21.  

Egzamin ósmoklasisty

14 maja 2024 r. – język polski

15 maja 2024 r. – matematyka

16 maja 2024 r. – język obcy

 

Wyniki EÓ – 3 lipca 2024 r.

 

22.  

Spotkania z rodzicami

17 maja 2024 r. (piątek)

23.  

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla ZSP (piątek po Bożym Ciele)

31 maja 2024 r.

24.  

Wystawienie ocen klasyfikacyjnych

14 czerwca 2024 r.

25.  

Konferencje klasyfikacyjne

17 czerwca 2024 r.

26.  

Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca 2024 r.

 

 

27.  

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

 

 

Dni wolne w roku szkolnym 2023/2024 zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r.

 

Szkoła Podstawowa

Liceum Ogólnokształcące

12 października 2023 r.

 

13 października 2023 r.

 

16 października 2023 r.

 

17 października 2023 r.

 
 

2 listopada 2023 r.

 

3 listopada 2023 r.

2 styczeń 2024 r.

2 styczeń 2024 r.

2 maja 2024 r.

2 maja 2024 r.

 

6 – 10 maja 2024 r. (5 dni)

31 maja 2024 r. (piątek po Bożym Ciele)

31 maja 2024 r. (piątek po Bożym Ciele)

7 z 8

10 z 10