W roku szkolnym 2022/2023 w naszej szkole realizowane były zajęcia sportowe z programu „Akademia Małych Zdobywców” , którego partnerem jest Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie. Główną ideą Projektu „Akademia Małych Zdobywców”

jest zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia, a także podniesienie atrakcyjności zajęć.
Pozalekcyjne zajęcia sportowe były realizowane od września do czerwca. Uczestniczyło w nich 23 uczniów z klas pierwszych, którzy zdobywali następujące sprawności:
• Tyrysta/ Nordic Walking
• Gimnastyk
• Saneczkarz
• Koszykarz
• Tancerz
• Lekkoatleta
Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach, wykazywali się dużą sprawnością ruchową, zaangażowaniem oraz systematycznym udziałem. Na ostatnim spotkaniu wręczono uczestnikom legitymację „Małego Zdobywcy”, a w nagrodę za wytrwałe zdobywanie kolejnych sprawności, każdy otrzymał medal. Pozalekcyjne formy aktywności fizycznej na pewno zaowocują w przyszłości popularyzacją sportu wśród najmłodszych.