REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO i KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYMANOWIE

Dyrekcja Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie informuje, że w dniach od 8 do 12 maja br. trwa nabór uzupełniający do 1 klasy Szkoły Podstawowej oraz Oddziału Przedszkolnego przy ZSP w Rymanowie na rok szkolny 2023/2024.
Zapisu dokonują rodzice osobiście w sekretariacie szkoły w budynku LO od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 16:00. 

Wszystkie informacje dotyczące pełnej oferty dla dzieci, można pozyskać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie. Załączniki poniżej:

Rekrutacja - Informacje ogólne, harmonogram

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W RYMANOWIE ROK SZKOLNY 2023/24 - DOC

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W RYMANOWIE ROK SZKOLNY 2023/24 - DOC

Oświadczenie rodziców/opiekuna prawnego - Szkoła Podstawowa

Oświadczenie rodziców/opiekuna prawnego - Oddział Przedszkolny

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku 2023/2024