Szanowni Rodzice !!!

W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa przy ZSP w Rymanowie przystąpiła do pilotażowego programu Akademia Małych Zdobywców pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla. Ideą programu Akademii Małych Zdobywców jest propagowanie aktywnej postawy zdobywania umiejętności sportowych potwierdzonych zdobyciem poszczególnych sprawności. Program polega na realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych w klasach I-III szkół podstawowych  według specjalnie przygotowanego programu umożliwiającego zdobycie przez dzieci określonych sprawności i umiejętności ruchowych.

Wszystkich zainteresowanych uczniów z klas III przystąpieniem do programu prosimy o zgłaszanie się do  9.09.2021r. do sekretariatu SP w celu wypełnienia deklaracji i podpisania zgody  na udział w takich zajęciach.

 Proponujemy w pierwszej kolejności realizację sprawności „bazowych”:

Turysta / Rowerzysta: umiejętność jazdy na rowerze; znajomość zasad bezpiecznego poruszania się na rowerze; znajomość (w podstawowym zakresie) przepisów i znaków drogowych oraz zasad bezpieczeństwa na drogach; w klasie III uproszczony test na kartę rowerową, udział w wycieczkach turystycznych w obrębie miasta i okolicy oraz w programowych wycieczkach turystycznych.

Piłkarz – Nożny / Ręczny / Koszykarz / Siatkarz: panowanie podstawowych umiejętności gry w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę, siatkówkę; udział w grach i zabawach przygotowujących do „gry właściwej” oraz rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole; podstawowe wiadomości z zakresu przepisów sędziowania i organizacji zabaw i gier sportowych.

Saneczkarz – Narciarz – Łyżwiarz: w zależności od możliwości oraz tradycji kulkowanych w szkole: jazda na sankach z górki i po terenie płaskim, zabawy ze współćwiczącymi; spacer na nartach biegowych połączony z lepieniem różnych form ze śniegu oraz mini zawody na nartach biegowych; podstawowe umiejętności jazdy na nartach zjazdowych po wyznaczonej trasie, mini zawody z pokonywaniem przeszkód; jazda na łyżwach – elementy jazdy figurowej i hokeja na lodzie; zdobycie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa zajęć na śniegu i lodzie oraz zasadach hartowania organizmu.

Gimnastyk: ćwiczenia korekcyjne i wiedza o prawidłowej postawie ciała; lekkoatleta; nabycie umiejętności związanych z biegami, skokami i rzutami spójnych z podstawą programową wychowania fizycznego  klas I-III o udział w szkolnych zawodach lekkoatletycznych.

Tancerz: opanowanie prostych form tanecznych – tańców ludowych, „turniejowych” lub młodzieżowych oraz elementów rytmiki.

 Istnieje także możliwość zastąpienia sprawności „bazowych” nowymi, możliwymi do realizacji w szkole ze względu na warunki, tradycję oraz możliwości szkoły. Każdy blok kończyć się będzie sprawdzianem dla dzieci umożliwiającym zbadanie umiejętności  nabytych podczas zajęć. Zdobycie danej sprawności zakończone jest mini testem sprawnościowym i wręczeniem wklejki do legitymacji „Małego Zdobywcy”.

 

 

mgr Erwina Wilusz

trenerka „Akademii Młodych Zdobywców”