->REKRUTACJA DO LO RYMANÓW NA ROK 2024/2025<-

 

Zobacz Interaktywny Folder z ofertą na rok 2024/2025 Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie

Kliknij Poniżej

->Folder LO Rymanów Oferta 2024/2025<-

 

W celu pełnej czytelności na urządzeniach mobilnych zalecamy przeglądanie strony w orietnacjii poziomej. 


Oferta LO - 2024/25 dla absolwentów szkół podstawowych

Profil matematyczno - fizyczny

 

Przedmioty i rozszerzenia

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo - matematyka.  Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.

Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy: programowanie w matematyce / AutoCAD.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, fizyka.

 

  

Kliknij w obrazek po więcej      informacji

 

 

Profil geograficzno - matematyczny

 

Przedmioty i rozszerzenia

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo - geografia. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.

Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy: programowanie / zajęcia z AutoCada / elementy geodezji i kartografii.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, geografia.

 

 

Kliknij w obrazek po więcej informacji

 

 

Profil cyberbezpieczeństwo z programowaniem

 

Przedmioty i rozszerzenia

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo - Informatyka. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.

Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy: programowanie w matematyce / cyberbezpieczeństwo.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, informatyka.

 

 

Kliknij w obrazek po więcej informacji

 

 

Profil humanistyczno - prawniczy

 

Przedmioty i rozszerzenia

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo - język polski. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru, (dla zainteresowanych rozszerzona filozofia)

Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy: podstawy dziennikarstwa/elementy prawa.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, historia.

 

 

Kliknij w obrazek po więcej informacji

 

 

Profil dwujęzyczny / językowo - biznesowy

 

Przedmioty i rozszerzenia

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo - język angielski. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.

Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy: język obcy w biznesie/podstawy ekonomii.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, język obcy nowożytny.

 

 

Kliknij w obrazek po więcej informacji

 

 

Profil medyczno - ratowniczy

 

Przedmioty i rozszerzenia

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo - biologia. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.

Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy: pielęgniarstwo/ratownictwo medyczne.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, biologia

 

 

Kliknij w obrazek po więcej informacji

 

 

Profil psychologiczno - pedagogiczny

 

Przedmioty i rozszerzenia

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo - język polski. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.

Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy: podstawy psychologii/pedagogiki.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, biologia.

 

 

Kliknij w obrazek po więcej informacji

 

 

Oddział przygotowania wojskowego

 

Przedmioty i rozszerzenia

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo - geografia. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.

Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy: kryminalistyka.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, geografia.

 

 

Kliknij w obrazek po więcej informacji

 

 

Oddział Straży Pożarnej i Straży Granicznej

 

Przedmioty i rozszerzenia

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo - wiedza o społeczeństwie. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.

Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy: ratownictwo medyczne.

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, geografia.

 

 

Kliknij w obrazek po więcej informacji

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
PROFIL MATEMATYCZNO-FIZYCZNY

 

W Skrócie

Profil matematyczno – fizyczny przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi i przyrodniczymi.

Zajęcia na profilu matematyczno- przyrodniczym rozwijają zainteresowania w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych. Przygotowują do studiowania na kierunkach takich jak: matematyka, fizyka, informatyka, mikro  i nanotechnologie w biofizyce, systemy diagnostyczne w medycynie, energetyka, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, lotnictwo i kosmonautyka, automatyka i robotyka, mechatronika, finanse i rachunkowość.

Pełna Oferta

Oferujemy uczniom:

- przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych,

- nauczanie matematyki i fizyki z wykorzystaniem tablic multimedialnych oraz najnowszych technologii internetowych,

- warsztaty w salach przedmiotowych , które dają możliwości symulowania wielu zjawisk matematyczno-przyrodniczych,

- obserwacje Słońca i nocnego nieba za pomocą wysokiej klasy teleskopu Sky-Watcher,

- udział w wykładach i zajęciach warsztatowych na wyższych uczelniach (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk),

- warsztaty w laboratoriach Centrum Nauki Kopernik,

- zajęcia plenerowe z astronomii i astrofizyki w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach oraz w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego,

- zajęcia laboratoryjne w Pracowni Fizycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego ramach współpracy z Instytutem Fizyki UJ. 


PROFIL GEOGRAFICZNO-MATEMATYCZNY

 

W Skrócie

Profil geograficzno – matematyczny przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi i matematycznymi. Matematyka i  geografia odgrywają znaczną rolę przy rekrutacji na licznych kierunkach studiów, a szczególnie: matematyka, budownictwo, ekonomia, handel zagraniczny, geografia, geodezja i kartografia, geologia, inżynieria środowiska, architektura krajobrazu, marketing i zarządzanie, ekologia, agroturystyka, turystyka i  rekreacja. 

Pełna Oferta

Oferujemy uczniom:

- nowoczesne metody zajęć z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego,

- zajęcia terenowe z wykorzystaniem map i aplikacji Locus w telefonie,

- warsztaty matematyczne prowadzone przez wykładowców uczelni wyższych - Uniwersytet rzeszowski, Państwowa Wyższa  Szkoła Zawodowa  w Sanoku, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w  Krośnie,

- zajęcia GIS (System Informacji Geograficznej) w Instytucie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie,

- projekty rozwijające zainteresowania geograficzne
i matematyczne uczniów,

- udział w konkursach matematycznych, krajoznawczych
i turystycznych,

- zajęcia dodatkowe z podstaw tworzenia map oraz podstaw geodezji i kartografii,

- realizację projektów z przedsiębiorczości i ekonomii: „Uczelnie szkołom – o finansach z NBP. Akademicki Portfel Wiedzy o Finansach", „Młoda strefa biznesu”, „Przedsiębiorcza szkoła, przedsiębiorczy uczeń” oraz „Szkoła Przedsiębiorczości – edukacja ekonomiczna poprzez klasowe firmy symulacyjne”,

- dodatkowa propozycja - historia sztuki dla kandydatów
na architekturę,

- wycieczki krajoznawcze i rajdy.

 


 


PROFIL CYBERBEZPIECZEŃSTWO Z PROGRAMOWANIEM

 

W Skrócie

Profil cyberbezpieczeństwo z programowaniem - profil przeznaczony jest dla Ciebie, jeżeli interesujesz się informatyką, cyberbezpieczeństwem, programowaniem, sztuczną inteligencją oraz posiadasz zdolności i predyspozycje matematyczne. Pomoże Ci w przyszłości brać aktywny udział w  tworzeniu, rozwijaniu nowoczesnych technologii.

Społeczeństwo potrzebuje specjalistów, którzy potrafią wykorzystać najnowsze algorytmy i technologie, a z drugiej strony, potrafią je zabezpieczyć. Funkcjonowanie w takim otoczeniu wymaga od nas logicznego myślenia oraz zainteresowania naukami ścisłymi, dzięki czemu możemy je zrozumieć i wykorzystać w codziennym życiu. Znajomość matematyki, języków programowania, bezpieczeństwa technologii informatycznych, różnych programów komputerowych to dzisiaj najbardziej oczekiwane i pożądane umiejętności  na rynku pracy.

Bezpieczeństwo systemów informatycznych, aplikacji, sieci, ochrony danych osobowych jest niezwykle ważne w zapewnieniu bezpiecznej ciągłości działania systemów. Programowanie, znajomość języków programowania, oprogramowania, algorytmiki to kluczowe umiejętności potrzebne w dobrym zespole IT. Wybierając ten profil, masz szansę studiowania na takich kierunkach jak: informatyka, cybernetyka, automatyka i robotyka, inżynieria systemów, informatyka  i  ekonometria, teleinformatyka i wielu innych kierunkach studiów.

Pełna Oferta

Oferujemy uczniom:

- dodatkowe zajęcia z programowania i cyberbezpieczeństwa,

- rozwijanie umiejętności technicznych z zakresu konstruowania, budowania i programowania robotów,

- warsztaty tematyczne prowadzone przez wykładowców uczelni wyższych,

- udział w zajęciach rozwijających zainteresowania: bezpieczeństwo systemów, ochrona danych osobowych, konstruowanie robotów,

- warsztaty z programowania elementów elektroniki.

 

  


PROFIL HUMANISTYCZNO - PRAWNICZY

 

W Skrócie

Profil humanistyczno – prawniczy skierowany jest do uczniów zainteresowanych naukami humanistycznymi i społecznymi. Zajęcia przygotowują do studiowania na kierunkach: filologia polska, historia, prawo, prawo i administracja, psychologia, pedagogika, socjologia, dziennikarstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, kulturoznawstwo, bezpieczeństwo wewnętrzne.

Pełna Oferta

Oferujemy uczniom:

- uczestnictwo w cyklicznych wykładach i warsztatach na uczelniach wyższych,

- przygotowanie do konkursów i olimpiad, m.in. Historycznej, Wiedzy o Państwie i Prawie, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, Wiedzy o Integracji Europejskiej, Wiedzy o Prawach Człowieka, Filozoficznej, Literatury i Języka Polskiego, Ogólnopolska Olimpiada Filozoficzna,

- udział w projektach edukacyjnych („Klasy Patronackie” WSIiZ w Rzeszowie, „Akademia Bezpieczeństwa” WSPiA w Rzeszowie, „Śladami polskich filozofów” UPJPII w Krakowie),

- obserwacje i symulacje rozpraw sądowych,

- działalność w Młodzieżowej Radzie Gminy Rymanów,

- edukację filmową, teatralną, artystyczną i dziennikarską w ośrodkach kulturalno – naukowych i medialnych (radio, telewizja, prasa),

- cykliczne warsztaty i spotkania z absolwentami LO Rymanów studiującymi na kierunkach humanistycznych, pracującymi w mediach, sądownictwie, na uczelniach

- aktywne uczestnictwo w kulturze, wyjazdy do kin, teatrów, galerii sztuki, muzeów,

- Dzień Humanistyki w LO poświęcony sztuce, literaturze, kulturze,

- warsztaty filozoficzne i filmowe,

- lektorat z języka łacińskiego,

- wycieczki tematyczne – śladami polskich pisarzy, spotkania z przeszłością i historią współczesną,

- spotkania z przedstawicielami świata kultury, nauki, sportu i polityki.

 

   


PROFIL DWUJĘZYCZNY / JĘZYKOWO - BIZNESOWY

 

W Skrócie

Profil językowo-biznesowy przeznaczony jest dla uczniów, którzy interesują się językami obcymi i przedsiębiorczością. Dodatkowym przedmiotem uzupełniającym jest język angielski w biznesie. W tej klasie uczniowie rozszerzają obowiązkowo język angielski, a ponadto wybierają do rozszerzenia drugi, dowolny przedmiot. Dla uczniów, którzy chcą osiągnąć bardzo wysoki poziom znajomości języka angielskiego oferujemy oddział dwujęzyczny, który wyróżnia się zwiększoną do 8h tygodniowo ilością języka angielskiego i ma na celu przygotowanie do matury na poziomie dwujęzycznym. W oddziale dwujęzycznym wybrane przedmioty realizowane są częściowo w języku angielskim. Młodzież decydująca się na naukę w takiej klasie zyskuje możliwość udziału w wielu projektach edukacyjnych, w tym realizacji przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowej, przede wszystkim w ramach projektu Erasmus +. Uczniowie biorą także regularnie udział w wykładach i zajęciach na uczelniach wyższych realizowanych w języku angielskim. Dowolność w wyborze drugiego przedmiotu na poziomie rozszerzonym daje możliwość dużej indywidualizacji wybranej ścieżki kształcenia.

Pełna Oferta

Zalety dwujęzyczności realizowanej w naszej szkole:

- możliwość nauki wybranych przedmiotów w języku angielskim,

- zajęcia online z nauczycielami i studentami ze szkół obszaru anglojęzycznego,

- autorski program nauczania języka angielskiego,

- osiągnięcie poziomu C1 z języka angielskiego i przygotowanie do matury z j. angielskiego na poziomie dwujęzycznym,

- współpraca z uczelniami wyższymi, udział w projektach Erasmus +,

- zajęcia z języka biznesu,

- możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w języku angielskim z zakresu historii, geografii oraz kultury państw anglojęzycznych.

Niezbędne formalności:

Test kompetencji językowych (czerwiec-lipiec). Więcej na stronie zsprymanow.pl

 
 


 


PROFIL MEDYCZNO - RATOWNICZY

 

W Skrócie

Profil medyczno – ratowniczy przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych naukami medycznymi, biologicznymi, chemicznymi  i społecznymi. Uczniowie są przygotowani do studiowania m.in. na kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne,  ochrona zdrowia, inżynieria biomedyczna, biologia, chemia, psychologia, biotechnologia, biochemia, chemia stosowana, weterynaria, zootechnika, ochrona środowiska, kosmetologia, wychowanie fizyczne i wiele innych.

Pełna Oferta

Oferujemy uczniom:

- wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne i ćwiczenia praktyczne na uczelniach wyższych,

- przygotowanie do olimpiad i konkursów,

- innowacyjne zajęcia i udział w ćwiczeniach w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego i Państwowego Ratownictwa Medycznego,

- współpracę z instytucjami promującymi transplantologię w Polsce,

- współpracę międzynarodową w ramach projektu Erasmus,

- naukę postepowania przy nagłym zatrzymaniu krążenia połączoną z obsługą automatycznego defibrylatora, ćwiczenia praktyczne z zakresu prowadzenia resuscytacji  krążeniowo – oddechowej,

- zajęcia z ratownictwa medycznego odbywające się nie tylko w systemie klasowo lekcyjnym, ale także poza szkoła, m.in. w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym i Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Sanoku,

- projekty prozdrowotne i proekologiczne,

- własne projekty badawcze,

- możliwość udziału w wolontariacie w placówkach opieki zdrowotnej oraz akcjach Szkolnego Koła PCK oraz Szkolnego Koła Honorowych Dawców Krwi,

- język angielski zawodowy – innowacja pedagogiczna,

- lektorat z języka łacińskiego.

 

 
 
 

 

 


PROFIL PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNY

 

W Skrócie

Profil psychologiczno – pedagogiczny to jedyna w swoim rodzaju oferta dla przyszłych psychologów, pedagogów, psychiatrów, pracowników socjalnych, terapeutów środowiskowych oraz tych, którzy chcą pomagać innym.

Studia psychologiczne, pedagogiczne, medyczne, zarządzania zasobami ludzkimi czy inne pokrewne kierunki otwierają możliwości zatrudnienia w oświacie, medycynie, marketingu, służbach mundurowych, ośrodku psychoterapeutycznym. To idealne miejsce, w którym możesz zrozumieć samego siebie i świadomie zdecydować o swojej przyszłości.

Zajęcia umożliwiają zrozumienie specyfiki myślenia psychologicznego oraz pozwalają przełożyć zdobytą wiedzę teoretyczną na interpretację zdarzeń z  życia codziennego.

Pełna Oferta

Oferujemy uczniom:

- zajęcia z psychologiem, psychoterapeutą oraz mediatorem,

- szkolenia z rówieśniczej interwencji kryzysowej i pomocy przedpsychologicznej,

- zajęcia z neurodydaktyki w praktyce szkolnej, czyli wykorzystanie wiedzy o pracy mózgu do szybszego i skuteczniejszego uczenia się,

- kurs pedagogiki wczesnoszkolnej w praktyce w ramach współpracy z przedszkolem i szkołą podstawową,

- program mediacji rówieśniczych - tytuł „mediatora rówieśniczego”,

- udział w ogólnopolskich olimpiadach, turniejach psychologicznych i pedagogicznych z możliwością zdobycia indeksu na studia wyższe,

- wywiady z lekarzami, psychologami, studentami,

- patronat Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego, WSIiZ w Rzeszowie, udział w projektach uczniowskich, np. „W świetle psychologii",

- sporządzanie profili psychologicznych, uczestnictwo w projektach badawczych i eksperymentach społecznych, analizy filmów psychologicznych.

 
 
 
 
 

 


 


ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

 

W Skrócie

Oddział Przygotowania Wojskowego przeznaczony jest dla młodych ludzi, którzy planują związać swoją przyszłość z wojskiem. Może być doskonałym wstępem do kariery wojskowej oraz wyjątkową okazją do sprawdzenia swoich możliwości.

Uczniowie tego profilu dzięki współpracy z MON-em otrzymują bezpłatnie pakiet wyposażenia indywidualnego (mundur, polar, plecak, koszulki polo).

Oddział został objęty patronatem 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, wpisuje się w 125 lat tradycji Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, którego jesteśmy spadkobiercami. Dumni z chwały przodków śmiało patrzymy w przyszłość, oferując naszym uczniom najlepsze wojskowe wykształcenie na Podkarpaciu.

Pełna Oferta

Oferujemy uczniom:

- kształcenie obywatelskie i patriotyczne,

- poznawanie etyki żołnierskiej i Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

- szkolenie strzeleckie na szkolnej strzelnicy o najwyższym standardzie w województwie z broni palnej, sportowej i bojowej,

- przeszkolenie z zakresu obronności, taktyki wojskowej, kryminalistyki i kryminologii,

- naukę musztry użytkowej i paradnej,

- ćwiczenia z terenoznawstwa i łączności,

- szkolenie medyczne i prawne,

- zajęcia w jednostkach wojskowych i ośrodkach szkolenia służb mundurowych,

- obozy szkoleniowo-kondycyjne (klasa pierwsza – Stanica Wodna w Spychowie, klasa druga – Ośrodek Rekreacyjny w Łebie) oraz obóz MON - zaliczenie szkolenia wojskowego,

- dodatkowe zajęcia sprawnościowe: sztuki walki, siłownia, basen, narty, park linowy, spływy kajakowe, paintball.

Po ukończeniu liceum, każdy uczeń otrzymujący certyfikat dostaje 6 dodatkowych punktów podczas rekrutacji na uczelnie wojskowe.

Kandydaci do OPW muszą zaliczyć test sprawnościowy, informacje na temat terminu testu będą dostępne na stronie zsprymanow.pl 

 
 
 
 
 

  

 


ODDZIAŁ STRAŻY POŻARNEJ I STRAŻY GRANICZNEJ

 

W Skrócie

Uczniowie liceum o tym profilu pozyskują aktualną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz podstawowe wiadomości i umiejętności dotyczące zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zaprojektowane zajęcia umożliwiają udział w symulowanych działaniach prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i Straży Pożarnej, co pozwala uczniom wykształcić odpowiednie cechy charakteru i pożądane postawy.

Zajęcia mają na celu przygotowanie kandydatów do podejmowania dalszego kształcenia na studiach pożarniczych oraz procedury naboru do Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej w zakresie wymaganej wiedzy ogólnej i egzaminów sprawnościowych

Pełna Oferta

Oferujemy uczniom:

- program kształcenia opracowany na podstawie porozumień z Państwową Strażą Pożarną i Strażą Graniczną,

- zapoznanie z organizacją i strukturą systemu ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej, poznanie struktury, zadań i zasad funkcjonowania służb i podmiotów funkcjonujących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym,

- przybliżenie zasad organizacji i prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych oraz działań w czasie klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń,

- trening strzelecki, taktyka przeciwdywersyjna, zapoznanie z technikami interwencyjnymi, metodami przeprowadzania kontroli osób i środków transportu,

- wizyty w: Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie, Centrum Powiadamiania Ratowniczego w Rzeszowie, Lotniczym Pogotowiu Ratowniczym w Sanoku, Placówce Straży Granicznej w Wetlinie, Zakładzie Karnym w Rzeszowie, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku, OSP w Rymanowie, Morskim Oddziale SG w Gdańsku.

Kandydaci do oddziału straży pożarnej i granicznej muszą zaliczyć test sprawnościowy, informacje na temat terminu testu będą dostępne na stronie zsprymanow.pl