Maturzystom Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie gratulujemy wysokich wyników z Egzaminu Maturalnego.
 
Jesteśmy z Was bardzo dumni.
 
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne