22 czerwca 2024 roku, w hotelu Diament w Zabrzu, odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 40- lecia działalności Polskiego Związku Biathlonu. Podczas uroczystości zostały wręczone odznaki Ministra Sportu i Turystyki „Za Zasługi dla Sportu”. Złotą odznakę, za wkład na rzecz sportu, a w szczególności biathlonu, otrzymał druh Kazimierz Cetnarski

Druh Kazimierz Cetnarski jest licencjonowanym trenerem biathlonu klasy A, trenerem drugiej klasy w narciarstwie biegowym i instruktorem strzelectwa sportowego, mogący poszczycić się licznymi sukcesami osiągniętymi przez jego podopiecznych podczas imprez międzynarodowych, w tym Mistrzostwach Świata i Pucharach Świata osób z niepełno sprawnościami. W latach 2015 - 2021 pełnił funkcję trenera kadry narodowej niewidomych i słabo widzących. Wraz ze swoimi podopiecznymi brał udział w XII Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich w Pjongczang, w 2018 roku. Jego zawodnicy, zarówno pełnosprawni jak i z niepełno sprawnościami startując w biathlonie i narciarstwie biegowym, zdobyli kilkadziesiąt medali podczas zawodów Mistrzostw Polski.

W przeszłości druh Kazimierz Cetnarski był wielokrotnie odznaczany i nagradzany. Uhonorowany został m. in. złotym medalem za „Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego”, medalem za „Zasługi dla Obronności Kraju”, medalem „XX – lecia Odrodzonego Sokolstwa Polskiego”, złotym „Medalem Sokoła”, złotym medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa”, srebrną odznaką „Zasłużony dla Rozwoju Piłki Nożnej”, medalem „Za zasługi dla Gminy Rymanów i Powiatu Krosno”. Ponadto za pracę nauczycielską, trenerską i społeczną na rzecz szkół, klubów i środowiska otrzymał wiele nagród Kuratora Oświaty i Wychowania w Krośnie, nagrodę Ministra Oświaty, ”, „Medal Komisji Edukacji Narodowej”, złoty „Krzyż Zasługi”, medal „100-lecia Odzyskania Niepodległości” nadany przez prezydenta RP.

Pełnił również społecznie wiele funkcji. Był członkiem Zarządu Polskiego Związku Biathlonu w Katowicach, członkiem Wojewódzkiego Zarządu LOK w Krośnie, członkiem Zarządu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie, wiceprezesem Okręgowego Związku Narciarskiego w Krośnie. W 1992 r. był jednym z założycieli MSS „Sokół” Rymanów a w 2009 r. TG „Sokół” Rymanów, pełniąc funkcje trenera narciarstwa i biathlonu oraz członka Zarządu. Przez wiele lat piastował funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rymanowie, którą pełni do dziś. Zorganizował wiele zawodów sportowych na szczeblu gminy, województwa i makroregionu.

Marek Sokołowski