Uczniowie naszego Liceum kolejny raz wzięli udział w fantastycznej inicjatywie językowo – kulturowej. Fundacja Polish Orgins zorganizowała spotkanie, w ramach którego młodzież z Rymanowa, Żytomierza i Sanoka wspólnie poznawała sekrety Podkarpacia.

Najpierw w rymanowskim Jasiu Wędrowniczku, następnie w trakcie wycieczki w Bieszczady. Całość spotkania, gier i zabaw integracyjnych oraz współpracy z przewodnikiem odbywała się w języku angielskim, co umożliwiło naszym uczniom zastosowanie swoich umiejętności językowych w praktyce. Współpraca z Fundacją Polish Orgins, idealnie wpisuje się metodologię pracy naszej szkoły, która zakłada zarówno teoretyczne jak i praktyczne kształcenie językowe.