W dniu 23.11.2022 żołnierze 21 Batalionu Logistycznego  przeprowadzili szkolenie z uczniami klasy pierwszej, drugiej i trzeciej oddziału przygotowa wojskowego. Nasi uczniowie wzbogacili swoją wiedzę oraz umiejętności praktyczne w trzech aspektach:

topografia, elementy musztry oraz medycyna pola walki.