Wszystkim uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie życzymy, aby nadchodzące miesiące były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale niosły ze sobą także zadowolenie z rozwoju własnych zainteresowań, uzdolnień, a także możliwości przebywania w gronie rówieśników. Życzymy fascynacji wiedzą i najwyższych wyników. Niech każdy dzień wzbogaca Was w nowe doświadczenia, które zaowocują w przyszłości.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Informacja o zakwaterowaniu w internacie na rok szkolny 2022/2023 dostępna jest poniżej. Zakładka Liceum Ogólnokształcące -> Internat -> Aktualności.

ZAKWATEROWANIA W INTERNACIE - 2022/2023 (zsprymanow.pl)

Poniżej przedstawiamy szkolny zestaw podręczników liceum ogólnokształcącego w Rymanowie, na rok szkolny 2022/2023.


Wykaz podręczników

Profil matematyczno - fizyczny  + geograficzno – matematyczny  + cyberbezpieczeństwo

Profil humanistyczno - prawniczy

Profil językowo - biznesowy

Profil ratowniczo - medyczny

Profil psychologiczno - pedagogiczny

Profil OPW

Profil Straży Granicznej i Pożarnej

Numery znajdujące się w plikach są to numery wniosku w systemie

Kandydaci zakwalifikowani do LO w Rymanowie, którzy planują podjąć naukę od 1 września 2022 r. proszeni są o dostarczenie w dniach od 22 do 28 lipca 2022 r. w godz. od 8.00 do godz. 15.00 następujących dokumentów: oryginał świadectwa ukończenia szkoły, oryginał zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty, kserokopie skróconego aktu urodzenia, kartę zdrowia, zdjęcie w formie cyfrowej.

LISTA REZERWOWA

Lista rezerwowa

 

Kandydaci, którzy nie znaleźli się na liście zakwalifikowanych ale są na liście rezerwowej mogą składać odwołanie do Dyrektora ZSP w Rymanowie w dniach 25-26 lipca 2022 r. w godz. od 8.00 do 14.00.

 

Kandydaci, którzy nie znaleźli się na liście zakwalifikowanych i rezerwowej nie zostali zakwalifikowani do LO w Rymanowie.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc do sekretariatu pod numer: 789 128 895