„Początkiem wszechrzeczy jest woda”

Tales z Miletu

Czy warto studiować? Jak można recyklingować wodę w kosmosie? Na takie pytania w dniu 23.03.2021 klasa 2LC3 mogła uzyskać odpowiedź w ramach wykładu o tematyce „Recykling wody i odzysk wody ze ścieków”.

Trzeba być niezwykle odważnym, aby stanąć „oko w oko” z.. PSYCHOLOGIĄ – i to wieczorem. Przecież gdy jest ciemno, mózg „płata najwięcej figli”. Ale nie im!

Jedna z lekcji języka angielskiego z klasą 2LC3 odbyła się właśnie pod takim hasłem i z pewnością nie była zwyczajną lekcją. Zaczęliśmy ją od podpisania swoich imion przy użyciu liter z alfabetu Morse’a, czyli popularnie zwanych „kropek” i „kresek”. Zadanie to okazało się nie być wcale takie łatwe.

Pod tym hasłem 22 marca 2021 roku obchodzimy Światowy Dzień Wody. Jest nam niezbędna do życia, niestety około miliard ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody pitnej.

W ramach lekcji poświęconych kulturze krajów anglojęzycznych na dzisiejszej lekcji rozszerzenia z klasą 1LB skoncentrowaliśmy się na „bohaterze” dnia dzisiejszego, czyli Świętym Patryku, który patronuje Irlandii. 17 marca to niezwykle ważny dzień dla mieszkańców szmaragdowej wyspy ale nie tylko.