W bieżących dniach w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie odbywa się wystawa prac malarskich naszej uczennicy Natalii Krusinowskiej.

Przypominamy o drugim terminie rejestracji dawców komórek macierzystych. Rejestrujemy  w dniu spotkań z rodzicami 18 listopada (piątek) od 15.30 do 18.00 przy sekretariacie w LO. Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji o dawstwie komórek macierzystych można uzyskać pod linkami:

https://www.dkms.pl/

https://www.facebook.com/fundacja.dkms.polska/

https://www.dkms.pl/pl/naszpikuj-sie-wiedza

W czwartek 27 października br. uczniowie klasy 3 LOE odbyli wycieczkę dydaktyczną do Rzeszowa w trakcie której odwiedzili na wstępie jednostkę ratowniczo-gaśniczą nr 1 Państwowej Straży Pożarnej zapoznając się z jej wyposażeniem oraz specyfiką pełnionej przez strażaków służby.

Historia i Teraźniejszość to nasz nowy przedmiot w szkole. „Hitem” okazała się też wycieczka do Warszawy, którą odbyliśmy w ramach realizacji programu nauczania tego przedmiotu. Spotkanie z historią rozpoczęliśmy od zwiedzania Starówki i Zamku Królewskiego w Warszawie.