Klasa 3LB4 rymanowskiego LO pojechała na Uniwersytet Rzeszowski, aby zgłębiać wiedzę dotyczącą Ukrainy. Pierwszy wykład - “Historia Ukrainy - kształtowanie się ukraińskiej świadomości narodowej” - wygłosił dr hab. prof. UR Jan Pisuliński z Instytutu Historii.

10 czerwca 2022 r. w nieistniejącej obecnie łemkowskiej wsi Jasiel, na terenie Nadleśnictwa Rymanów, odbyła się coroczna uroczystość z okazji rocznicy powstania Wojsk Ochrony Pogranicza oraz upamiętnienia 76. rocznicy pomordowanych żołnierzy

By nadrobić zaległości towarzyskie spowodowane pandemią Covid 19, a jednocześnie poznać walory turystyczne naszego kraju, klasa 2A postanowiła w dniach 23-24.05.2022r.wybrać się na wycieczkę do województwa świętokrzyskiego. Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Ewelina Górowska i Dominika Góra- Rygiel, a fachowcem od oprowadzania i pilotowania grupą był pan Mateusz Podkul.

Klasa 2A LO w Rymanowie z jednodniowym wyprzedzeniem świętowała Dzień Dziecka w wyjątkowym miejscu. W dniu 31 maja, dzięki zaangażowaniu p. Anny Pojnar, uczniowie wzięli udział w wizycie studyjnej w Spółdzielni Socjalnej "Dzikie Wino" oraz "Mądra Koza" w Daliowej.

01 czerwca 2022 w naszej szkole odbył się II Rymanowski Turniej matematyczny pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Gminy Rymanów. Nasza szkoła jest pomysłodawcą i organizatorem tego przedsięwzięcia.

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego prowadzona jest od 1970 roku. Bierze w niej udział wielu uczniów z Polskich liceów, a także z Białorusi, Litwy, Ukrainy, Łotwy, Czech, Węgier i Słowacji. Tegoroczna 52. edycja odbyła się zdalnie, zgodnie z panującym wówczas reżimem sanitarnym.