17 maja 2021 - rozpoczynamy nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. Kandydatów zainteresowanych ofertą Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie zapraszamy do składania wniosków przez system elektronicznego naboru - pod adresem:

https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html

Dnia 2 czerwca br. po siedmiu miesiącach nauczania zdalnego klasa 1LOA wraz z wychowawczynią, panią Eweliną Górowską oraz panem Arturem Sołtysikiem wybrała się na pieszą wyprawę nad stawy w Bartoszowie.

10 czerwca 2021 r. w nieistniejącej obecnie łemkowskiej wsi Jasiel, położonej w dolinie górnej Jasiołki, której teren objął rezerwat „Źródliska Jasiołki”, będący częścią Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, na terenie Nadleśnictwa Rymanów, odbyła się coroczna uroczystość z okazji rocznicy powstania Wojsk Ochrony Pogranicza oraz upamiętnienia 75. rocznicy pomordowanych żołnierzy Strażnicy WOP Jasiel i uczczenia kurierów beskidzkich ZWZ i AK..

Kandydaci do klasy mundurowych wyłonieni zostaną na podstawie przeprowadzonych testów sprawnościowych.

Termin testów sprawnościowych:

9 czerwca 2021 r.  - godzina 14:00 – 18:00

10 czerwca 2021 r.  - godzina 14:00 – 18:00

11 czerwca 2021 r.  - godzina 14:00 – 18:00

 

Zapisz się:  789 128 895

ZGODA RODZICÓW, OPIEKUNÓW
 -  pobierz, wydrukuj, przynieś podpisane przez rodzica

Kandydaci w dniu przeprowadzanego testu zgłaszają się do sekretariatu szkoły i kierowani są na salę gimnastyczną.

Podczas oczekiwania na swoją próbę istnieje możliwość zwiedzenia pracowni szkolnych oraz strzelnicy szkolnej (dla zainteresowanych możliwość strzelania)

 Test sprawności fizycznej przeprowadzony będzie w formie prób określających poziom rozwoju zdolności motorycznych – siły, szybkości, wytrzymałości i skoczności.

 Zapisy na testy sprawnościowe do 8 czerwca 2021 r.Złożenie zapisu na testy wraz z podpisem rodzica lub prawnego opiekuna są równoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia dziecka umożliwia przystąpienie do testu sprawnościowego.

 UWAGA !!! Kandydaci przystępujący do egzaminu sprawności fizycznej muszą posiadać odpowiedni strój sportowy oraz obuwie sportowe.

 

PLIK ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Więcej informacji o przebiegu testu sprawnościowego w rozwinięciu newsa.

Miło nam poinformować, że Liceum Ogólnokształcące w Rymanowie uzyskało certyfikat uczestnictwa w Ogólnopolskim Programie Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości. Program skierowany do dzieci i młodzieży realizowany był pod honorowym patronatem Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Certyfikat potwierdza zdobytą w programie szczegółową wiedzę i umiejętności uczniów naszego LO.