Możesz pomóc komuś wygrać wyścig z czasem – dla niektórych chorych na nowotwory krwi przeszczep komórek macierzystych jest jedyną szansą na życie!

Potencjalny Dawca szpiku to osoba, która wyraziła chęć pomocy chorym potrzebującym przeszczepu, czyli każdy zarejestrowany w bazie Dawców. Takich osób w bazie Fundacji DKMS w Polsce jest już ponad 1 770 000.

Dawcą faktycznym staje się w momencie oddania szpiku lub komórek macierzystych dla "bliźniaka genetycznego" . Szanse na życie niespokrewnionej osobie podarowało już ponad 9 000 Dawców faktycznych z Fundacji DKMS.

Informujemy, że w dniach 16 i 17 września (czwartek, piątek) 2021 od godz. 16.00 do 18.00 oraz 28 września (wtorek) od 9.00 do 13.00 odbędzie się w naszej szkole otwarta dla wszystkich rejestracja potencjalnych dawców komórek macierzystych, chcących pomóc chorym na nowotwory. Zapraszamy wszystkie osoby pełnoletnie chcące zarejestrować się w międzynarodowej bazie DKMS jako dawcy komórek macierzystych i szpiku kostnego. Liczymy na przyłączenie się do akcji pełnoletnich uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły oraz mieszkańców Rymanowa. Im więcej osób w bazie, tym większa szansa na znalezienie dawcy dla pacjenta i uratowanie komuś życia. Możesz pomóc – Twój gest to życie dla kogoś innego!

Więcej informacji o dawstwie komórek macierzystych można uzyskać pod linkami umieszczonymi poniżej:

https://www.facebook.com/fundacja.dkms.polska/

https://www.dkms.pl/pl/naszpikuj-sie-wiedza

„Szczęśliwej drogi już czas

Mapę życia w sercu masz
Jesteś jak młody ptak…”

/M. Skolarski/

 

Szanowni i zarazem bardzo Drodzy Państwo!

Od 1 września 2021 r. przestałam pełnić funkcję dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie. Za minione 16 lat pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, z którymi przez ten czas miałam ogromny zaszczyt współpracować. Dziękuję za zaufanie, życzliwość i wsparcie, które płynęło do mnie od władz oświatowych i gminnych, od koleżanek i kolegów nauczycieli, pracowników obsługi oraz wielu przyjaciół szkoły.

Przepełniona jestem ciepłymi myślami o uczniach i rodzicach, z którymi zawsze wspólnie udawało się odnajdywać nowe drogi rozwoju otwierające przed dziećmi i młodzieżą okna do realizacji marzeń i planowania swojej pięknej przyszłości. Był to czas wspólnego nieustannego budowania, kreowania i rozwoju. Kończąc swoją przygodę na stanowisku dyrektora ZSP w Rymanowie, pozostaję z pięknymi wspomnieniami, sercem przepełnionym radością i życzliwością do Wielu i za Wiele.

Cieszę się, że mogę przekazać dyrektorską pałeczkę dotychczasowej wicedyrektor Pani dr Beacie Suwale Szczechowskiej, której przesyłam słowa życzliwości i wsparcia.

Całej szkolnej Drużynie natomiast życzę pięknego dalszego rozwoju, wyłącznie celnych decyzji i wyborów na miarę nadchodzącej przyszłości.

 

Wszystkich serdecznie pozdrawiam,

Elżbieta Nadziakiewicz

9 września 2021r grupa 23 utalentowanych uczniów ZSP w Rymanowie pod opieką nauczyciela plastyki - Kamili Pawłuckiej - Góreckiej oraz Pani Marty Hanus nauczyciela religii, udała się na plener malarski w okolice Kalwarii. Wszyscy uczestnicy zostali zaopatrzeni przez szkołę w materiały niezbędne artyście - tekturki, pędzle i farby. Wynikiem tych działań artystycznych są 23 prace malarskie o tematyce krajobrazowej. Wszystkie obrazy zagoszczą na wiosennej wystawie w Galerii Rymanów Zdrój, którą poprzedzi wernisaż

Szanowni Rodzice!

Udostępniamy Państwu film na temat szczepień dzieci i młodzieży z udziałem dr hab. n. med. Joanny Renke, specjalisty pediatrii i immunologii klinicznej, przygotowany przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku.

https://www.youtube.com/watch?v=ucq9gBxmRl8

Uczniowie powyżej 12 r. ż.  otrzymają od wychowawcy klasy dokumenty dotyczące szczepień:

1. Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego.

2. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19.

Wypełnione przez zainteresowanych rodziców dokumenty, uczniowie składają do  15 września do wychowawcy.

Dodatkowo, istnieje możliwość zgłoszenia do szczepienia członków rodziny.

Stosowną informację należy wpisać w deklaracji rodzica/opiekuna prawnego oraz pobrać w sekretariacie szkoły „Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19”.

Wszystkie w/w druki można również pobrać z naszej strony.

Deklaracja na szczepienie

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej

Szanowni Rodzice !!!

W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa przy ZSP w Rymanowie przystąpiła do pilotażowego programu Akademia Małych Zdobywców pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla. Ideą programu Akademii Małych Zdobywców jest propagowanie aktywnej postawy zdobywania umiejętności sportowych potwierdzonych zdobyciem poszczególnych sprawności. Program polega na realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych w klasach I-III szkół podstawowych  według specjalnie przygotowanego programu umożliwiającego zdobycie przez dzieci określonych sprawności i umiejętności ruchowych.

Wszystkich zainteresowanych uczniów z klas III przystąpieniem do programu prosimy o zgłaszanie się do  9.09.2021r. do sekretariatu SP w celu wypełnienia deklaracji i podpisania zgody  na udział w takich zajęciach.

Grupa projektowa "EksploDRON", do której należy duża grupa uczniów ZSP w Rymanowie podczas wakacji nadal realizowała projekt "Moja GMINA - z dołu, z góry i od środka", w Programie Równać Szanse.