Nauczyciele ZSP w Rymanowie w roku szkolnym 2022/2023
Nazwisko, imię: Stanowisko: Kwalifikacje: Typ szkoły:

Suwała Szczechowska Beata

Dyrektor historia LO
Kilar Wojciech Wicedyrektor informatyka, AutoCAD LO
Nadziakiewicz Elżbieta Wicedyrektor geografia LO
Balik Irena nauczyciel język włoski LO
Baniak - Wątor Małgorzata psycholog psycholog SP, LO
Barć Konrad nauczyciel edukacja muzyczna, muzyka, wychowawca świetlicy SP, LO
Barzyk Agata nauczyciel zajęcia rewalidacyjne LO
Biel Bartosz nauczyciel wychowawca internatu, wychowawca świetlicy SP
Buczek Krzysztof nauczyciel Historia, WOS SP, LO
Cetnarska Czyż Izabela nauczyciel edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne SP, LO
Cetnarski Kazimierz nauczyciel podstawy wychowania wojskowego, zajęcia sportowe-musztra LO
Czado Maciej nauczyciel fotografika, wychowawca internatu SP,LO
Dobosz Monika nauczyciel matematyka SP.
Drabik Rafał nauczyciel wychowawca internatu LO
Dracz Marta nauczyciel - bibliotekarz bibliotekarz SP, LO
Fiejdasz Kinga nauczyciel język angielski SP, LO
Fil Aneta nauczyciel Matematyka LO
Fil Piotr nauczyciel Religia LO
Garncarczyk Magdalena nauczyciel język angielski SP
Góra Rygiel Dominika nauczyciel język polski LO
Górowska Ewelina nauczyciel język polski LO
Grzesik Monikaa nauczyciel współorganizowanie kształcenia SP
Habrat Agnieszka nauczyciel matematyka SP
Habrat Arkadiusz nauczyciel wychowawca internatu, muzyka SP, LO
Hanus Bernadetta nauczyciel pomoc wychowawcy SP
Hanus Marta nauczyciel religia SP
Hanus Marta Katarzyna nauczyciel język angielski LO
Huta Liliana nauczyciel WDŻ SP
Kandefer Anna nauczyciel wychowawca świetlicy SP
Kenar-Szul Anna nauczyciel język angielski SP,LO
Kielar Marcin nauczyciel fizyka, mała politechnika SP, LO
Kijowska Małgorzata nauczyciel język polski LO
Kilar Justyna nauczyciel współorganizacja kształcenia SP
Kilar Paulina nauczyciel Biologia LO
Komska Ciesielska Marzena nauczyciel język francuski LO
Kościńska Agata nauczyciel edukacja wczesnoszkolna SP
Kowalczyk Piotr nauczyciel matematyka LO
Krukar Wiesław nauczyciel wychowawca internatu LO
Krukar Wojciech nauczyciel geografia SP,LO
Krupa Joanna nauczyciel edukacja wczesznoszkolna SP
Krupianik Natalia nauczyciel pomoc nauczyciela SP
Kustroń Bogdan nauczyciel wychowanie fizyczne SP, LO
Kuśnierczak Anna nauczyciel współorganizowanie kształcenia, wychowawca świetlicy SP
Kwiatkowska Grażyna nauczyciel język angielski SP
Litarowicz Joanna nauczyciel pomoc nauczycielaa SP
Litarowicz Krzysztof nauczyciel wychowanie fizyczne SP, LO
Lorenc Ewa pedagog pedagog SP, LO
Mika Małgorzata nauczyciel biologia, przyroda SP,LO
Miszczyk Beata nauczyciel język polski SP
Mrozek Wojciech nauczyciel język angielski LO
Niemczyk Ewa nauczyciel edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy SP
Niemczyk Ewa Kinga nauczyciel edukacja wczesnoszkolna SP
Niemczyk Urszula nauczyciel matematyka, oligofrenopedagogika SP
Pawłucka - Górecka Kamila nauczyciel plastyka, wychowawca świetlicy SP, LO
Pelczar Urszula nauczyciel historia, WOS LO
Penar Anna nauczyciel edukacja wczesnoszkolna SP
Penar Lesław nauczyciel pierwsza pomoc LO
Penar Smerecka Anna nauczyciel wychowawca świetlicy SP
Penar Stanisław nauczyciel historia, WOS SP, LO
Pigoń Jadwiga nauczyciel język polski SP
Piotrowska Magdalena nauczyciel język niemiecki SP, LO
Piwowar Katarzyna nauczyciel język hiszpański SP, LO
Pojnar Anna nauczyciel technika, podstawy przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe, wychowawca świetlicy SP,LO
Polasz Grzegorz nauczyciel religia LO
Przybyła Robert nauczyciel edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja wojskowa, strzelectwo, szkolenie logistyczne, szkolenie bojowe LO
Radzięciak Barbara nauczyciel edukacja wczesnoszkolna SP
Rajchel Bogdan nauczyciel wychowanie fizyczne, sztuki walki SP, LO
Raus Maciej nauczyciel szachy SP
Rozenbajgier Anita nauczyciel język niemiecki, wychowawca internatu SP,LO
Rysz Edytaa nauczyciel chemia SP
Serafin Lidia nauczyciel wychowawca internatu LO
Smerecka Małgorzata nauczyciel wychowawca internatu LO
Smerecka Urszula nauczyciel Geografia SP
Sobieraj Joanna nauczyciel chemia SP, LO
Sokołowski Marek nauczyciel wychowawca internatu LO
Sołtysik Artur nauczyciel wychowanie fizyczne SP, LO
Stefańska Marta nauczyciel język angielski, współorganizowanie kształcenia SP
Szczambura Elżbieta nauczyciel współorganizowanie kształcenia SP
Szczurek Wiesław nauczyciel Informatyka, fizyka, robotyka SP
Szepieniec Kamil nauczyciel wychowanie fizyczne SP, LO
Szepieniec Marzena nauczyciel gry i zabawy, wychowawca świetlicy SP
Szturc Daria nauczyciel religia LO
Śliwka Anna nauczyciel język angielski, język rosyjski LO
Śliwka Michalina nauczyciel pomoc wychowawcy SP
Tomkiewicz Marta nauczyciel edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy SP
Urbanek Grzegorz nauczyciel matematyka SP,LO
Walczak - Fabisz Agnieszka nauczyciel chemia, biologia SP, LO
Wątor Kamil nauczyciel język polski SP, LO
Wilusz Erwina nauczyciel wychowawca świetlicy SP
Włodyka Tomasz nauczyciel Informatyka, programowanie w matematyce LO
Wojtowicz Jakub nauczyciel Informatyka, robotyka SP, LO
Woźniak Małgorzata nauczyciel - bibliotekarz bibliotekarz SP, LO
Ziemiańska Urszula nauczyciel edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy SP
Żukowska Ewelina nauczyciel pomoc wychowawcy SP