Prosimy rodziców, którzy wyrażają chęć aby dziecko uczęszczało na świetlicę szkolną o wydrukowanie, uzupełnienie poniższych dokumentów w celu zapisania dziecka na świetlicę szkolną. Więcej informacji o sposobie dostarczenia dokumentów Pkt. 1 w Regulaminie.

Karta Zapisu Dziecka do Świetlicę
Oświadczenie
Dodatkowe Oświadczenia
Upoważnienie
Zgoda RODO
Regulamin Świetlicy