Burmistrz Gminy Rymanów informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów na rok szkolny 2021/2022, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów

DO WNIOSKU PROSZĘ DOŁĄCZYĆ KSEROKOPIĘ SKRÓCONEGO AKTU URODZENIA DZIECKA.

Wniosek o przyjęcie kandydata Szkoły Podstawowej - Wersja PDF

Wniosek o przyjęcie kandydata Szkoły Podstawowej - Wersja DOC

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO i KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYMANOWIE

Informujemy, że do 19 marca br. trwają zapisy do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2021/2022.

Zapisu dokonują rodzice osobiście (z zachowaniem reżimu sanitarnego)   w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30. do 16.00

Należy zabrać ze sobą dowód osobisty rodzica, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka oraz dokument potwierdzający PESEL dziecka.

Wnioski o przyjęcie dziecka można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły.

Wypełnione i zeskanowane wnioski można również przesłać na szkolną pocztę elektroniczną.

 

Więcej Informacji