Internat

 

Nasz internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą przeznaczoną dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie. Dążymy do tego, aby poprzez właściwe działania zapewnić naszym podopiecznym nie tylko całodobową opiekę i odpowiednie warunki do realizacji kształcenia, ale także umożliwić im rozwój różnorodnych umiejętności i zainteresowań. Internat mieści się w gmachu szkoły oraz w sąsiadującym z nim budynku strzelnicy 

 

Do dyspozycji naszych wychowanków oddajemy:

 

- pokoje 2-4 osobowe dla uczniów klas maturalnych;

- pokoje 6-8 osobowe dla uczniów klas pierwszych i drugich;

- węzły sanitarne;

- stołówkę szkolną;

- aneksy kuchenne z płytami indukcyjnymi;

- sale lekcyjne do indywidualnej nauki;

- świetlicę;

- darmowy dostęp do Internetu bezprzewodowego;

- obiekty sportowo-rekreacyjne (sala gimnastyczna, siłownia, kompleks boisk sportowych Orlik)).

 

Więcej Informacji

 

Internat czynny jest w okresie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych od godziny 17:00 w niedzielę do godziny 18:00 w piątek. Podczas weekendów, ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych placówka jest nieczynna..

Opiekę nad wychowankami sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która realizując działania wychowawcze dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, stwarza im jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju osobistego, a także motywuje ich do podejmowania różnego rodzaju inicjatyw i aktywności..

Mieszkańcy internatu mają możliwość korzystania z wielu form zajęć pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły.

 

Płatności

 

Opłata za zakwaterowanie w internacie w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 1 zł / miesiąc.

W roku szkolnym 2021/2022 od każdego ucznia internatu pobrana zostanie kaucja (do zwrotu) w wysokości 100zł.

 

Kontakt

 

Sekretariat szkolny 13 43 55 020,

Internat w budynku szkoły 790 660 277

Internat w budynku strzelnicy 790 660 469