Internat

 

Nasz internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą przeznaczoną dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie. Zapewniamy podopiecznym całodobową opiekę i odpowiednie możliwości kształcenia. Dążymy do stworzenia warunków zapewniających wychowankom rozwój różnorodnych umiejętności i zainteresowań. Życie w internacie to mały krok w dorosłość i samodzielność pod opieką wychowawców, to także młodzieńcza radość z przebywania w gronie rówieśników, gdy samemu jednak trzeba zatroszczyć się o sprawy codzienne, takie jak: organizacja czasu, sprzątanie, pranie oraz panowanie nad codziennymi wydatkami. Internat mieści się w gmachu szkoły oraz w sąsiadującym z nim budynku strzelnicy. 

 

Do dyspozycji naszych wychowanków oddajemy:

 

- pokoje 3-4 osobowe dla uczniów klas maturalnych;

- pokoje 6-8 osobowe dla uczniów klas pierwszych i drugich;

- węzły sanitarne;

- stołówkę szkolną;

- aneksy kuchenne z płytami indukcyjnymi;

- sale lekcyjne do indywidualnej nauki;

- świetlicę wyposażoną w telewizor i komputery;

- dostęp do Internetu bezprzewodowego;

- obiekty sportowo-rekreacyjne (sala gimnastyczna, siłownia, kompleks boisk Orlik).

 

Więcej Informacji

 

Internat czynny jest w okresie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych od godziny 17:00 w niedzielę do godziny 18:00 w piątek. Podczas weekendów, ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych placówka jest nieczynna.

Opiekę nad wychowankami sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która realizując działania wychowawcze, dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, stwarza im jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju osobistego, a także motywuje do podejmowania różnego rodzaju inicjatyw i aktywności. Do naszych wychowawców zawsze można udać się po poradę, zwierzyć z problemów, a także zwyczajnie z nimi pożartować. Opiekunowie mają również swoje pasje (fotografia, podróże, czy też różne dyscypliny sportu). Potrafią zainteresować podopiecznych, przekazać im bogatą wiedzę z różnych dziedzin.

Uczniowie mają możliwość korzystania z wielu form zajęć pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły. Mieszkańców internatu obowiązuje ściśle określony regulamin oraz przestrzeganie harmonogramu dnia. Opłata za miesięczny pobyt wychowanka w naszym internacie wynosi 1 PLN  (jedną symboliczną złotówkę).