Samorząd Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie wybrany! ??️

W tym roku zmieniliśmy zasady wyłaniania uczniowskich władz, dzięki czemu przewodniczący wszystkich 20-tu samorządów klasowych naszego liceum ogólnokształcącego zasiadać będą
w gremium Młodzieżowej Rady Szkoły. W minioną środę, 19 X 2022 r., przewodniczący poszczególnych klas wybrali spośród siebie dwójkę przewodniczących Samorządu Szkoły. Primus inter pares zostali: Aleksandra Graboń z klasy 3 LOB oraz Szymon Szymyd z klasy 3 LOE. Rozszerzając formułę Samorządu wiemy już, że głos i pomysły każdego Ucznia w naszej szkole zostaną wysłuchane, przeanalizowane a może i wdrożone w życie. Wszystkim zaangażowanym w pracę Samorządu Szkoły życzymy wytrwałości, otwartości i samych sukcesów.