Drukuj

DLA ABSOLWENTÓW I UCZNIÓW:

1. prezentacja  - zmiany na egzaminie maturalnym

2. wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

3. uzasadnienie do rozporządzenia

4. harmonogram egzaminów 2021 - aktualizacja

5informacja OKE

WYBRANE ZAŁĄCZNIKI:

 

Harmonogram egzaminów 2021 - lista nauczycieli na maturach

Matura 2021 - Prezentacja Szkoleniowa