Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

W Zespole Szkół Publicznych program Laboratoria Przyszłości jest realizowany. W Szkole Podstawowej w pracowni informatycznej znajduje się Drukarka 3D (Flashforge Adventurer 3) zakupiona w ramach tego programu. Uczniowie Szkoły Podstawowej mogą skorzystać z drukarki 3D i wydrukować swoje projekty. Etap projektowania zaczynamy od założenia konta na stronie www.tinkercad.com . Kiedy uczeń założy konto ma możliwość tworzenia różnych projektów z narzędzi oferowanej przez stronę, wygodą jest to, że uczniowie mogą projektować projekty w domu a do szkoły przynosić na nośnikach zewnętrznych gotowe projekty. Dany projekt eksportujemy do pliku o rozszerzeniu .stl. Po eksporcie do pliku, posiadamy plik, który otwieramy w programie typu Slicer. Następnie w programie slicerze dedykowanym dla określonej drukarki w naszym przypadku FlashPrint 5, podajemy nasz projekt obróbce według wybranych parametrów druku dostajemy gotowy plik w formacie .gx, który jest źródłowym plikiem dla naszej drukarki 3D. Jeśli jesteśmy gotowi za pomocą programu FlashPrint 5 wysyłamy plik do drukarki 3D poprzez połączenie Wi-Fi lub zapisując plik i kopiując na pendrive USB a następnie podpinając pendrive do drukarki 3D. Po wykonaniu tej procedury następuje wydruk naszego projektu. W zależności od ilości elementów, wielkości, czas wydruku jest krótszy lub dłuższy. Ustawione parametry oraz sam projekt są kluczowymi zasadami powodzenia wydruku lub niepowodzenia, dlatego ważny jest sam projekt ale także odpowiedni dobór parametrów w slicerze.

W Galerii zdjęć jest możliwość zobaczenia etapów wydruku projektu rakiety wykonanej przez ucznia klasy 8 Szkoły Podstawowej Gabriela Buczka. Również znajdują się zdjęcia drukarki 3D jaka jest w naszej szkole oraz szpul PLA, niezbędnego materiału, dzięki, któremu powstaje wydruk 3D. 

Zachęcamy uczniów do tworzenia własnych projektów za pomocą strony www.tinkercad.com a następnie do kontaktu z opiekunem pracowni w Szkole Podstawowej Panem Jakubem Wojtowiczem w celu wydruku własnych projektów. 

Artykuły na temat programu Laboratoria Przyszłości będą publikowane na stronie szkoły, w menu należy wybrać pozycję Laboratorium Przyszłości znajdującą się w sekcji Szkoła Podstawowa.

Jakub Wojtowicz