Miło nam poinformować, że Liceum Ogólnokształcące w Rymanowie uzyskało certyfikat uczestnictwa w Ogólnopolskim Programie Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości. Program skierowany do dzieci i młodzieży realizowany był pod honorowym patronatem Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Certyfikat potwierdza zdobytą w programie szczegółową wiedzę i umiejętności uczniów naszego LO.