Kandydaci do klasy mundurowych wyłonieni zostaną na podstawie przeprowadzonych testów sprawnościowych.

Termin testów sprawnościowych:

9 czerwca 2021 r.  - godzina 14:00 – 18:00

10 czerwca 2021 r.  - godzina 14:00 – 18:00

11 czerwca 2021 r.  - godzina 14:00 – 18:00

 

Zapisz się:  789 128 895

ZGODA RODZICÓW, OPIEKUNÓW
 -  pobierz, wydrukuj, przynieś podpisane przez rodzica

Kandydaci w dniu przeprowadzanego testu zgłaszają się do sekretariatu szkoły i kierowani są na salę gimnastyczną.

Podczas oczekiwania na swoją próbę istnieje możliwość zwiedzenia pracowni szkolnych oraz strzelnicy szkolnej (dla zainteresowanych możliwość strzelania)

 Test sprawności fizycznej przeprowadzony będzie w formie prób określających poziom rozwoju zdolności motorycznych – siły, szybkości, wytrzymałości i skoczności.

 Zapisy na testy sprawnościowe do 8 czerwca 2021 r.Złożenie zapisu na testy wraz z podpisem rodzica lub prawnego opiekuna są równoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia dziecka umożliwia przystąpienie do testu sprawnościowego.

 UWAGA !!! Kandydaci przystępujący do egzaminu sprawności fizycznej muszą posiadać odpowiedni strój sportowy oraz obuwie sportowe.

 

PLIK ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Więcej informacji o przebiegu testu sprawnościowego w rozwinięciu newsa.

 

Opis ćwiczeń w teście sprawności fizycznej przy naborze do klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie

Leżenie przodem na materacu, na komendę GOTÓW kandydat musi leżeć nieruchomo, ręce wzdłuż ciała. Na komendę START kandydat startuje.

 1. Okrążanie stojaków

Pierwszym ćwiczeniem jest okrążenie dwóch stojaków: pierwszego z prawej strony, drugiego z lewej.

2. Przenoszenie manekina

Przeniesienie manekina (worka bokserskiego) kandydat łapie manekina w dowolny sposób, przenosi go na odległość 5m, okrążając stojak wraca z manekinem i odkłada go na materac. 

 3. Przeskoki nad płotkami lekkoatletycznymi

Przejście nad 4 płotkami gimnastycznymi (wysokość płotka 60 cm). Zabronione jest przytrzymanie ręką płotka lekkoatletycznego, przewrócenie go lub przemieszczenie którejkolwiek część ciała obok płotka, poniżej jego górnej krawędzi.

4. Rzuty piłkami lekarskimi

Po dobiegnięciu do wyznaczonej linii kandydat wykonuje 5 rzutów piłkami lekarskimi o masie 2kg. Każdy rzut wykonywany oburącz zza głowy na odległość co najmniej 5m. Dotknięcie lub przekroczenie linii w trakcie i po wykonaniu rzutu lub nieosiągnięcie wymaganej odległości skutkuje niezaliczeniem rzutu, można prosić o jedną dodatkową próbę.

5. Brzuszki z piłką lekarską

Leżenie tyłem na materacu, z nogami ugiętymi w stawach kolanowych pod dowolnym kątem i stopami zaczepionymi pod dowolnym szczeblem drabinki. Trzymając piłkę lekarską o masie 1kg na wyciągniętych rękach nad głową (piłka dotyka materaca) należy wykonać 10 brzuszków tak, by piłka dotykała na przemian materaca za głową i szczebla drabinki.

6. Pokonanie górą skrzyni gimnastycznej

Pokonanie dowolną techniką 4 części skrzyni  gimnastycznych, nie wolno ich przewrócić, należy pokonać ją ponad górną krawędzią.

7. Bieg wahadłowy

Należy przebiec 10 razy dystans 5 metrów - dobiegając do linii należy przekroczyć ją obiema stopami i wrócić, tak 10 razy. Po przekroczeniu linii po raz 10 następuje zatrzymanie stopera, koniec egzaminu.