Kandydatów z listy zakwalifikowanych zapraszamy do składania oryginałów dokumentów tj. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia egzaminu. Prosimy również o dostarczenie karty zdrowia i zdjęcia do legitymacji szkolnej oraz kserokopii skróconego aktu urodzenia, osoby które nie wypełniły deklaracji wyboru drugiego języka obcego oraz rozszerzeń prosimy o kontakt z komisją rekrutacyjną lub sekretariatem szkoły, ww. dokumenty prosimy uzupełnić do 30 lipca 2021 r. (do godz. 15:00).

Osoby z listy rezerwowej, które zdecydowane są rozpocząć naukę 1 września 2021 w naszej szkole, zapraszamy w dniu 22 lipca 2021 r. w godzinach od 10:00 do 12:00 na spotkanie z komisją rekrutacyjną w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej Lista rezerwowa kandydatów do klasy pierwszej 

Niezwykle miło jest nam poinformować, że nauczyciel naszego Liceum Ogólnokształcącego Krzysztof Buczek publiczną obroną zakończył przewód i tym samym uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Nauczycielka z Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie, pani Erwina Wilusz, została Mistrzynią Europy w konkurencji nordic walking na dystansie 5km. Europejski czempionat rozegrany został w Kolbuszowej 4 lipca 2021 roku. Zawody zorganizowała Europejska Organizacja Nordic Walking (ENWO)i Polska Federacja Nordic Walking (PFNW). Jest to największy sukces w dotychczasowej karierze pani Erwiny.

25.06.2021 08:00 14.07.2021 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

25.06.2021 08:00 14.07.2021 15:00 Złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.
22.07.2021 22.07.2021

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

23.07.2021 08:00 30.07.2021 15:00

Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki

02.08.2021 02.08.2021

Publikacja list przyjętych

17 maja 2021 - rozpoczynamy nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. Kandydatów zainteresowanych ofertą Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie zapraszamy do składania wniosków przez system elektronicznego naboru - pod adresem:

https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html