Poniżej przedstawiamy szkolny zestaw podręczników liceum ogólnokształcącego w Rymanowie, na rok szkolny 2022/2023.


Wykaz podręczników

Profil matematyczno - fizyczny  + geograficzno – matematyczny  + cyberbezpieczeństwo

Profil humanistyczno - prawniczy

Profil językowo - biznesowy

Profil ratowniczo - medyczny

Profil psychologiczno - pedagogiczny

Profil OPW

Profil Straży Granicznej i Pożarnej

Numery znajdujące się w plikach są to numery wniosku w systemie

Kandydaci zakwalifikowani do LO w Rymanowie, którzy planują podjąć naukę od 1 września 2022 r. proszeni są o dostarczenie w dniach od 22 do 28 lipca 2022 r. w godz. od 8.00 do godz. 15.00 następujących dokumentów: oryginał świadectwa ukończenia szkoły, oryginał zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty, kserokopie skróconego aktu urodzenia, kartę zdrowia, zdjęcie w formie cyfrowej.

LISTA REZERWOWA

Lista rezerwowa

 

Kandydaci, którzy nie znaleźli się na liście zakwalifikowanych ale są na liście rezerwowej mogą składać odwołanie do Dyrektora ZSP w Rymanowie w dniach 25-26 lipca 2022 r. w godz. od 8.00 do 14.00.

 

Kandydaci, którzy nie znaleźli się na liście zakwalifikowanych i rezerwowej nie zostali zakwalifikowani do LO w Rymanowie.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc do sekretariatu pod numer: 789 128 895

 

Komisja rekrutacyjna pracuje od poniedziałku do soboty w godzinach:

24 VI do 25 VI                800 do 1600

27 VI do 2 VII                 800 do 1600

4 VII do 9 VII                   800 do 1600

11 VII do 14 VII              800 do 1600

22 VII do 28 VII              800 do 1500

W każdą sobotę komisja pracuje w godzinach od 900 do 1500

Terminarz naboru:

Od

Do

Informacja

29.07.2022

 

Publikacja list przyjętych

22.07.2022 08:00

28.07.2022 15:00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki

22.07.2022

 

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

24.06.2022 08:00

14.07.2022 15:00

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

24.06.2022 08:00

14.07.2022 15:00

Zmiana wyboru preferencji

Po odbiór świadectw zapraszamy w dniu 5 lipca 2022 r. W godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w kolejnych dniach od godz. 9:00 do 14:00